C.Trường hợp người thân đang sinh sống tại Nhật Bản là người hỗ trợ tài chính

C. Trường hợp người thân đang sinh sống tại Nhật Bản là người hỗ trợ tài chính

Người hỗ trợ tài chính ( Bản tiếng Nhật )

Người hỗ trợ tài chính phải đích thân viết và đóng dấu vào Mẫu giáy chỉ định.

Giấy chứng nhận số dư tiết kiệm của người hỗ trợ tài chính

 • Phải có ghi rõ số tiền, ngày nhập tiền, ngày phát hành Sổ tiết kiệm, chữ ký của người phụ trách kế toán và
  đóng dấu của Ngân hàng.
 • Phải được viết bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật.

Bản sao của Sổ tiết kiệm của người hỗ trợ tài chính ( tất cả các trang )

Phải là Số có thể xác nhận được quá trình xuất nhập tiền ( Hy vọng có ghi chép thông tin của 3 năm gần nhất )

Giấy chứng nhận đang làm việc của người hỗ trợ tài chính hoặc Giấy chứng nhận nghề nghiệp.

 • Đối với nhân viên công ty thì cần bản gốc của Giấy chứng nhận đang làm việc được soạn thảo bởi cấp trên của cơ
  quan công tác.Phải ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của công ty. Và ghi rõ ngày tháng năm sinh, địa chỉ, ngày vào công ty và nghề
  nghiệp của ứng viên du học
 • Người kinh doanh cá thể thì phải có Bản lưu của Tờ khai thu nhập có đóng dấu biên lai của Cục thuế ( Hôm
  sau sẽ hoàn trả lại ), và Giấy chứng nhận đang làm việc ( Tự soạn cũng được )
 • Trường hợp là người kinh doanh công ty ( pháp nhân ) thì cần Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, và
  Giấy chứng nhận đang làm việc ( Phải là Giấy chứng nhận được soạn thảo bởi Cấp quản lý của công ty )

Giấy chứng nhận thu nhập hàng năm của người hỗ trợ tài chính ( của 3 năm gần nhất )

 • Giấy chứng nhận có đánh thuế.Giấy chứng nhận nộp thuế
  ( phải là giấy có viết rõ thông tin thu nhập hàng năm )
 • Trường hợp kinh doanh cá thể, nếu giấy chứng nhận thu nhập là của người đứng tên kinh doanh thì không có
  hiệu lực.

Giấy chứng nhận mối quan hệ giữa người hỗ trợ tài chính và ứng viên du học

Bao gồm những Giấy chứng minh được mối quan hệ của người chuyển tiền và ứng viên du học như : Sổ hộ khẩu,
Giấy khai sinh, Giấy đăng ký thường trú,…

Giấy đăng ký thường trú của người hỗ trợ tài chính

 • Phải có ghi đầy đủ tất cả các thành viên trong Hộ
 • Trường hợp người hỗ trợ tài chính là người nước ngoài, thì cần Thẻ đăng ký ngoại kiều