Khoa và khóa học

Our courses

Khoa và khóa học

Khóa tiến học 2 năm

Thời kỳ nhập học
Tháng 4

Khóa tiến học 1 năm 6 tháng

Thời kỳ nhập học
Tháng 10

Tư cách ứng tuyển

  1. Tuổi : 18 tuổi trở lên
  2. Phải hoàn thành 12 năm học phổ thông tại nước sở tại hoặc tại Nhật Bản.
  3. Phải có sự đồng thuận của Hiệu Trưởng trường chúng tôi.

Chúng tôi rất hân hoan đối với học viên ứng tuyển dưới 30 tuổi.