Sự kiện

Events

Sự kiện

Tại Học viện Ngôn ngữ Nhật Bản Lab Lab Nagoya, có các sự kiện của trường như lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp và hướng dẫn nghề nghiệp.
Ngoài ra còn có các hoạt động giải trí như du ngoạn và trải nghiệm phong tục Nhật Bản.
Một cuộc sống học tập vui vẻ đang chờ đợi bên cạnh việc học.

kakizome

tháng một

Khai bút đầu năm

setsubun

tháng hai

Lễ tiết phân

tháng ba

Lễ tốt nghiệp
Tư vấn tiến học

nyuugakusiki

tháng tư

Lễ khai giảng tháng 4

ensoku

tháng năm

Du ngoạn mùa xuân

shingaku

tháng sáu

Buổi họp giao ban

shingaku

tháng bảy

Hội thảo tiến học
Tham quan trường
Kiểm tra JLPT

summer

tháng tám

Kỳ nghỉ hè

kouenkai

tháng chín

Thuyết trình tiến học
Tiệc cuối khóa

10nyuugakusiki

tháng mười

Lễ khai giảng tháng 10

ensoku

tháng mười một

Chuyến tham quan

ensoku

tháng mười hai