B. Trường hợp người hỗ trợ tài chính cũng là người xin du học

B. Trường hợp người hỗ trợ tài chính cũng là người xin du học

Giấy chứng nhận số dư tiết kiệm của người xin du học (Giấy chứng nhận số dư tài khoản)

Phải có đính kèm bản dịch tiếng Nhật chính xác

Phải ghi rõ ngày tháng phát hành, số tiền và ngày nhập tiền, và phải có chữ ký của người phụ trách kế toán và đóng dấu
của Ngân hàng.

Giấy chứng nhận đang làm việc, hoặc Giấy chứng nhận nghề nghiệp

Phải có đính kèm bản dịch tiếng Nhật chính xác

 • Đối với nhân viên công ty thì phải có bản gốc Giấy chứng nhận đang làm việc được soạn thảo bởi cấp trên của
  cơ quan công tác, có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của công ty. Và, ghi rõ ngày tháng năm sinh, địa chỉ, ngày
  vào công ty, nghề nghiệp…của chính ứng viên du học
 • Nếu là hộ kinh doanh cá thể thì cần bản sao Giấy phép kinh doanh
 • Trường hợp kinh doanh công ty ( pháp nhân ) thì cần Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Giấy chứng minh thu nhập trên hàng năm của ứng viên du học

Phải có đính kèm Bản dịch tiếng Nhật chính xác

 • Giấy chứng nhận nộp thuế có nêu rõ thu nhập hàng năm
 • Trường hợp kinh doanh cá thể, nếu giấy chứng nhận thu nhập là của người đứng tên kinh doanh thì không có hiệu
  lực.
 • Cần chứng minh thu nhập trong 3 năm gần nhất.

Giấy xác nhận thu nhập trong năm của ứng viên du học

 • Phải có đính kèm bản dịch tiếng Nhật chính xác
 • Phải xác nhận được quá trình nhập tiền và rút tiền trong 3 năm.