A.Trường hợp người thân như Bố Mẹ của ứng viên chuyển tiền từ nước ngoài

A.Trường hợp người thân như Bố Mẹ của ứng viên chuyển tiền từ nước ngoài

Hy vọng người hỗ trợ tài chính là cả Bố và Mẹ.

Thư hỗ trợ tài chính

phải đính kèm bản dịch tiếng Nhật chính xác

 • Do người bảo lãnh tự viết tay và ghi đầy đủ họ và tên kèm theo chữ kí bên cạnh 
 • Ghi rõ quan hệ của người bảo lãnh với ứng viên , lý do bảo lãnh và chi trả kinh phí 
 • Ghi rõ số tiền học phí 1 năm và số tiền sinh hoạt phí sẽ chu cấp cho học viên theo tháng 
 • Bản dịch yêu cầu dịch chính xác nội dung người bảo lãnh ghi theo form của trường

Giấy chứng nhận số dư tài khoản của người hỗ trợ tài chính

phải có đính kèm bản dịch tiếng Nhật
chính xác

 • Giấy chứng nhận theo form của Ngân hàng đã mở tài khoản có ghi rõ số tiền hiện có , ngày nhập tiền , ngày phát hành giấy chứng nhận ,nhân viên giao dịch ,dấu chứng nhận và chữ kí cuả giám đốc 
 • Bản coppy sổ ngân hàng Bản dịch tiếng Nhật chính xác các giấy chứng nhận trong trường hợp phát hành bằng tiếng Việt

Bản sao của sổ tiết kiệm của người hỗ trợ tài chính ( tất cả các trang )

Phải là sổ có thể xác nhận được quá trình giao dịch nộp tiền và rút tiền ( Hy vọng viết cả 3 năm)

Giấy chứng nhận đang làm việc hoặc Giấy chứng nhận nghề nghiệp của người hỗ trợ tài chính

Phải có bản dịch tiếng Nhật chính xác

 • Đối với Giấy chứng nhận, phải sử dụng Mẫu giấy văn thư có Tên và địa chỉ công ty,v.v…
 • Trường hợp là nhân viên trong công ty,v.v…thì Giấy chứng nhận đang làm việc phải là bản gốc được soạn thảo bởi
  Người quản lý của Cơ quan công tác. Phải viết rõ Địa chỉ Công ty và Số điện thoại. Và phải viết rõ Ngày tháng năm sinh,
  địa chỉ, ngày tháng năm vào công ty, nghề nghiệp,v.v…
 • Trường hợp là người tự kinh doanh thì phải có bản sao của Giấy phép kinh doanh,v.v…( phải có Tên của người sẽ
  chuyển khoản và Tên công ty )
 • Trường hợp có Công ty kinh doanh ( pháp nhân ) thì cần có Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp. ( Có viết tên của người
  sẽ chuyển khoản và Tên công ty )

Giấy chứng nhận thu nhập trong một năm của người hỗ trợ tài chính

Phải có đính kèm bản dịch tiếng Nhật chính xác

 • Đối với Giấy chứng minh phải sử dụng mẫu giấy văn thư có in sẵn Tên công ty và Địa chỉ công ty,v.v…
 • Phải có viết đầy đủ Họ và tên, Giới tính, Ngày tháng năm sinh, Thu nhập từ lương trong khoảng từ 3 năm đến 5 năm,
  Tiền thưởng và các khoản thu nhập khác. Trường hợp Công ty nộp thuế thu nhập thay cho nhân viên thì hãy nêu rõ trong
  Giấy chứng nhận. Cần có chữ ký và con dấu của người Quản lý tối cao và người phụ trách kế toán của công ty
 • Giấy chứng nhận. Cần có chữ ký và con dấu của người Quản lý tối cao và người phụ trách kế toán của công ty
 • Trường hợp là người tự kinh doanh thì cần nộp Hóa đơn nộp thuế thu nhập và Giấy chứng nhận nộp thuế.

Giấy chứng nhận quan hệ giữa người hỗ trợ tài chính và người xin nhập học

Phải có bản dịch tiếng Nhật chính xác

 • Phải chứng minh quan hệ với người chuyển khoản bằng Sổ đăng ký hộ khẩu, Giấy khai sinh, hoặc Giấy chứng nhận cư
  trú. Trường hợp người chuyển khoản là Bố hay Mẹ thì phải có Giấy chứng nhận quan hệ Bố Con hay Mẹ Con với người
  xin du học.
 • Trường hợp là quốc tịch Trung Quốc thì cần có Giấy công chứng để chứng minh quan hệ gia đình giữa người chuyển
  khoản và người xin du học (Trường hợp người chuyển khoản là Họ hàng như Chú Bác hay Cô Dì thì cần có Giấy chứng
  minh mối quan hệ giữa người chuyển khoản và Bố Mẹ của người xin du học ).

Giấy đăng ký thường trú, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh,v.v…