HỌC VIỆN NHẬT NGỮ ESL LAB NAGOYA

Bộ sưu tập ảnh

Thành phố Nagoya

名古屋城.jpg学校案内プラネタ.jpg学校案内ビル群.jpg学校案内高島屋.jpg学校案内空港.jpg学校案内ウェルカム.jpg学校案内テレビ塔1.jpg学校案内テレビ塔2.jpgナガシマ2.jpg

Cô sôû hoïc

学校案内用.jpg

Lớp học

IMG_0682.JPGIMG_0571.JPGIMG_0588.JPGIMG_0623.JPGIMG_0669.JPGIMG_0749.JPG鈴木先生2.jpg波村先生1.jpg