Buhay sa Japan

Scholarship Program

Ay nag-aalok kami ng 20% tuition discount sa mga estudyante na nasiyahan;

  1. Walang atraso at walang absense;
  2. Magandang pagganap, saloobin sa silid-aralan, at mahusay na iskor sa maliliit na pagsubok at huling pagsusulit;
  3. rekomendasyon mula instructor o tutors.

Part-time Job

Maaari mong magtrabaho sa isang part-time na trabaho 28 oras sa isang linggo pagkatapos mong makakuha ng “Pahintulot na Makisali sa Activity iba sa na Pinapahintulutang ilalim ng Estado ng Paninirahan Dati Ipinagkaloob” mula sa immigration bureau.

Ikaw ay pinahihintulutan 8hours ng trabaho bawat araw sa bakasyon school.

Domitory

Kami ay nag-aalok ng domitory para sa unang 6months kapag naka-enroll ka sa aming paaralan. Pagkatapos ng 6months, magkakaroon ka upang makahanap ng apartment para sa iyong sarili. Kami ay tulungan ka upang mahanap ang mga apartment at ay maaaring maging isang tagapanagot upang makagawa ng isang pagpapaupa kontrata.