Pagtuturo

Tungkol sa pagtuturo

Kabuuang pagtuturo ng Long-matagalang kurso mag-aaral

Abril Enrollment Oktubre Enrollment
Screening Fee JPY 20,000 JPY 20,000
Enrollment Fee JPY 50,000 JPY 50,000
Pagtuturo JPY 1,200,000 JPY 900,000
Pasilidad ng Bayad JPY 96,000 JPY 72,000
Aktibidad ng Bayad JPY 24,000 JPY 18,000
Kabuuan JPY 1,390,000 JPY 1,060,000

Pay-iskedyul

Kapag kayo makakuha ng naka-enroll sa aming paaralan, isang taon tuition ay kinakailangan.

Abril Enrollment Mag-aaral

Screening Fee Ang unang pagbabayad Ang pangalawang pagbabayad Ang ikatlong pagbabayad
Huling araw o oras sa dulo ng Nobyembre Ang katapusan ng Pebrero Ang katapusan ng Marso Ang katapusan ng Setyembre
Screening Fee JPY 20,000
Enrollment Fee JPY 50,000
Pagtuturo JPY 600,000 JPY 300,000 JPY 300,000
Pasilidad ng Bayad JPY 48,000 JPY 2,4000 JPY 2,4000
Aktibidad ng Bayad JPY 12,000 JPY 6,000 JPY 6,000
Kabuuan JPY 20,000 JPY 710,000 JPY 330,000 JPY 330,000

Oktubre Enrollment Mag-aaral

Screening Fee Ang unang pagbabayad Ang pangalawang pagbabayad
Huling araw o oras Katapusan ng Mayo Ang katapusan ng Agosto Ang katapusan ng Setyembre
Screening Fee JPY 20,000
Enrollment Fee JPY 50,000
Pagtuturo JPY 600,000 JPY 300,000
Pasilidad ng Bayad JPY 48,000 JPY 2,4000
Aktibidad ng Bayad JPY 12,000 JPY 6,000
Kabuuan JPY 20,000 JPY 710,000 JPY 330,000