HỌC VIỆN NHẬT NGỮ ESL LAB NAGOYA

Các khóa học

Khóa học dài hạn

Tư cách ứng tuyển

  1. Tuổi : 18 tuổi trở lên
  2. Phải hoàn thành 12 năm học phổ thông tại nước sở tại hoặc tại Nhật Bản.
  3. Phải có sự đồng thuận của Hiệu Trưởng trường chúng tôi.

Chúng tôi rất hân hoan đối với học viên ứng tuyển dưới 30 tuổi.

Khóa học cấp tốc ngắn hạn

Tư cách ứng tuyển;

  1. Học viên ứng tuyển cần có visa lưu trú có hiệu lực cho đến khi kết thúc khóa học. .

Bao gồm, : Working Holiday Visa, Visa du lịch, Visa cùng người hôn phối, v.v....