पाठ्यक्रम

दीर्घकालीन कोर्स

अप्रिल नामांकन पाठ्यक्रम: अप्रिल मा सुरु, 2 वर्ष

यो पाठ्यक्रम जापानी विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन लागि तयारी रूपमा 2years गहन जापानी सिकाउन डिजाइन गरिएको छ.


अक्टोबर नामांकन पाठ्यक्रम: अक्टोबर मा सुरु, 1.5 वर्ष

यो पाठ्यक्रम जापानी विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन लागि तयारी रूपमा 1.5years गहन जापानी सिकाउन डिजाइन गरिएको छ.

भर्ना योग्यता

  1. तपाईं हुनुपर्छ 18 वर्ष पुरानो वा पुरानो
  2. तपाईं जापान वा आफ्नो देशमा त 12years अधिक शिक्षा सकियो गर्नुपर्छ.
  3. तपाईं हाम्रो स्कूल स्कूल निर्देशकबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ.

आवेदकहरुलाई 30years साना भन्दा पुरानो हुन बेहतर छ.