Курсууд

Урт хугацааны курс

Дөрөвдүгээр сар хамран сургалт: Дөрөвдүгээр дээр эхлэх, 2 жилийн

Энэ нь мэдээж 2years эрчимтэй Японы их, дээд сургуулийн дээд судалгаа бэлтгэх талаар заах зорилготой юм.


Аравдугаар сар хамран сургалт: -Нд эхлэх, 1.5 жилийн

Энэ нь мэдээж 1.5years эрчимтэй Японы их, дээд сургуулийн дээд судалгаа бэлтгэх талаар заах зорилготой юм.

Элсэлтийн мэргэшлийн

  1. Та байх ёстой 18 буюу түүнээс дээш настай
  2. Та Японд, эсвэл танай оронд аль 12years-аас дээш боловсрол дууссан байх ёстой.
  3. Та манай сургуулийн сургуулийн захирлын баталсан байх ёстой.

Өргөдөл гаргагч нь 30years-аас бага настай байх нь зүйтэй.