स्कूल गाइड


top_ukioe

हाम्रो स्कूल को आदर्श वाक्य सिक्ने ठाउँ थप रमाइलो बनाउन छ.
हामी सबै दुनिया भर देखि अध्ययन विदेश विद्यार्थी स्वीकार गर्दै.
तपाईं स्कूल सुविधाहरु जाँच गर्न सडक दृश्य मा तल्ला चयन गर्न सक्नुहुन्छ.