KHÓA DÀI HẠN:Đối với học viên đang cư trú tại Nhật

Đơn xin và các hồ sơ cần thiết

Ứng viên phải là người đang lưu trú tại Nhật Bản với visa có hiệu lực, và cần chuẩn bị những hồ sơ như sau;

Bao gồm Working Holiday Visa, Visa theo người hôn phối, Visa đoàn tụ gia đình,v.v...

1 Đơn xin nhập học Phải được viết bởi người có nguyện vọng nhập học
2 Mục đích du học và lý lịch xuất nhập cảnh đến Nhật Bản Được đính kèm cùng với Đơn xin nhập học
3 Bản sao hộ chiếu ( trường hợp có mang) Trang có hình và trang có lý lịch xuất nhập cảnh
4 Ảnh chứng minh [40㎜ × 30㎜]x 4 tấm Tất cả ảnh chứng minh phải giống nhau
5 Bằng tốt nghiệp Trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hoặc trường trung học phổ thông
  • Phải là Bằng tốt nghiệp bản gốc; Không sử dụng bản sao
Trường hợp ứng viên đang theo học Trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
  • Giấy chứng nhận đang học, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Trường hợp ứng viên đang theo học trung học phổ thông.
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại thời điểm nộp đơn xin nhập học + Bằng tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp.
6 Bảng thành tích học tập của trường học cuối cùng Phải là bản gốc; Không sử dụng bản sao
7 Thẻ cư trú Phải là bản gốc; Không sử dụng bản sao
8 Bảng cam kết Được đính kèm cùng với Đơn xin nhập học
Thư bảo lãnh
  • Được đính kèm cùng với Đơn xin nhập học

Về học phí

Tổng học phí của khóa học dài hạn như sau :

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 10
Phí xét tuyển ¥20,000 ¥20,000
Phí nhập học ¥50,000 ¥50,000
Học phí ¥1,200,000 ¥900,000
Phí cơ sở vật chất ¥96,000 ¥72,000
Phí hoạt động ngoại khóa ¥24,000 ¥18,000
Tổng cộng ¥1,390,000 ¥1,060,000

Lịch trình thanh toán

Học viên nhập học tháng 4

Phí xét tuyển Thanh toán lần đầu Thanh toán lần thứ hai Thanh toán lần thứ ba Thanh toán lần thứ tư
Thời hạn nộp Cuối tháng 11> Cuối tháng 2 Cuối tháng 8 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9
Phí xét tuyển ¥20,000
Phí nhập học ¥50,000
Học phí ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
Phí cơ sở vật chất ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000
Phí hoạt động ngoại khóa ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000
Tổng cộng ¥20,000 ¥380,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥330,000

Học viên nhập học tháng 10

Phí xét tuyển Thanh toán lần đầu Thanh toán lần thứ hai Thanh toán lần thứ ba
Thời hạn nộp Cuối tháng 5 Cuối tháng 8 Cuối tháng 3 Cuối tháng 8
Phí xét tuyển ¥20,000
Phí nhập học ¥50,000
Học phí ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
Phí cơ sở vật chất ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000
Phí hoạt động ngoại khóa ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000
Tổng cộng ¥20,000 ¥380,000 ¥330,000 ¥330,000