Pangmatagalan:Japan residente

Application Form at mga Dokumento Kinakailangan

Ang mga aplikante na nasa Japan at may wastong visa Kinakailangan ang mga sumusunod na dokumento;

Paggawa holiday visa / Spousal visa / pamilya Stay visa atbp

1 Aplikasyon Application form ay dapat na napuno sa pamamagitan ng mga aplikante
2 Layunin upang mag-aral sa bansang Hapon at pagsimula / ahon kasaysayan ulat Naka-attach sa form Application
3 isang kopya ng iyong pasaporte(kung nagmamay-ari ka) ID ng pahina at pagsimula / ahon kasaysayan ng pahina
4 ID ng larawan [40 ㎜ × 30 ㎜] x4 lahat ng ID ng mga larawan ay dapat na ang parehong
5 Pagtatapos certificate Sa kaso na ang aplikante ay nagtapos mula sa unibersidad, kolehiyo, o mataas na paaralan
  • Ang orihinal na sertipiko ng pagtatapos ay kinakailangan; Hindi isang kopya
Sa kaso na ang aplikante ay isang unibersidad o kolehiyo mag-aaral.
  • Mag-aaral registration certificate at Graduate sertipiko ng mataas na paaralan
Sa kaso na ang aplikante ay isang mataas na paaralan mag-aaral.
  • Pagtatapos sulat sa panahon ng pag-apply + graduation certificate pagkatapos ng graduation.
6 Akademikong transcript ng huling shool Ang orihinal ay kinakailangan; Hindi isang kopya
7 Residence Card Ang orihinal ay kinakailangan; Hindi isang kopya
8 Pahayag ng Katayuan ng Paninirahan Naka-attach sa form Application
Letter ng Garantiyang mula sa tagapanagot
  • Naka-attach sa form Application

Tungkol sa pagtuturo

Kabuuang pagtuturo ng Long-matagalang kurso mag-aaral ay ang mga sumusunod

Abril Enrollment Octorber Enrollment
Screening Fee ¥20,000 ¥20,000
Enrollment Fee ¥50,000 ¥50,000
Pagtuturo ¥1,200,000 ¥900,000
Pasilidad ng Bayad ¥96,000 ¥72,000
Aktibidad ng Bayad ¥24,000 ¥18,000
Kabuuan ¥1,390,000 ¥1,060,000

Pay-iskedyul

Abril Enrollment Mag-aaral

Screening Fee Ang Unang Pagbabayad The Second Payment Ang Ikatlong Pagbabayad Ang ikaapat Pagbabayad
Huling araw o oras The end of November/td> Ang katapusan ng Pebrero Ang katapusan ng Agosto Ang katapusan ng Marso Ang katapusan ng Setyembre
Screening Fee ¥20,000
Enrollment Fee ¥50,000
Pagtuturo ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
Pasilidad ng Bayad ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000
Aktibidad ng Bayad ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000
Kabuuan ¥20,000 ¥380,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥330,000

Octorber Enrollment Mag-aaral

Screening Fee Ang Unang Pagbabayad Ang Ikalawang Pagbabayad Ang Ikatlong Pagbabayad
Huling araw o oras Ang katapusan ng Mayo Ang katapusan ng Agosto Ang katapusan ng Marso Ang katapusan ng Agosto
Screening Fee ¥20,000
Enrollment Fee ¥50,000
Pagtuturo ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
Pasilidad ng Bayad ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000
Aktibidad ng Bayad ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000
Kabuuan ¥20,000 ¥380,000 ¥330,000 ¥330,000