ระยะยาว:ชาวญี่ปุ่น

แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารที่จำเป็น

ผู้สมัครที่มีอยู่แล้วในญี่ปุ่น และมีวีซ่าที่ถูกต้องมีเอกสารต่อไปนี้;

ทำงานวันหยุดพิธีสมรส/วีซ่าวีซ่าครอบครัววีซ่าพำนักเป็นต้น

1 แบบฟอร์มใบสมัคร สมัครควรจะกรอก โดยผู้สมัคร
2 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในรายงานประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและท่าน/เรือ แนบในแบบฟอร์มใบสมัคร
3 สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้าคุณมี) ท่าน/เรือประวัติหน้าและหน้า ID
4 ID photos[40㎜ × 30㎜]x4 ภาพถ่าย ID ทั้งหมดควรจะเหมือนกัน
5 ใบรับรองจบการศึกษา ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จศึกษาจากมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, หรือมัธยม
  • ใบรับรองการศึกษาฉบับที่จำเป็น; การคัดลอก
ในกรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย.
  • นักศึกษาลงทะเบียนใบรับรองและประกาศนียบัตรบัณฑิตของมัธยม
ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักเรียนมัธยม.
  • ศึกษาตัวอักษรในขณะใช้ + ใบรับรองจบการศึกษาหลังจากจบการศึกษา.
6 เสียงบรรยายวิชาการ shool ขั้นสุดท้าย เดิมเป็นสิ่งจำเป็น; การคัดลอก
7 บัตรเรสซิเดนซ์ เดิมเป็นสิ่งจำเป็น; การคัดลอก
8 รายงานสถานภาพการพำนัก แนบในแบบฟอร์มใบสมัคร
ค้ำประกันจากผู้ค้ำประกัน
  • แนบในแบบฟอร์มใบสมัคร

เกี่ยวกับค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนรวมของนักศึกษาหลักสูตรระยะยาวจะเป็นดังนี้

เมษายนลงทะเบียน ลงทะเบียน Octorber
ค่าธรรมเนียมการตรวจคัดกรอง 20000 เยน 20000 เยน
ค่าลงทะเบียน ¥ 50000 ¥ 50000
ค่าเล่าเรียน ¥ 1,200,000 ¥ 900,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥ 96,000 ¥ 72,000
ค่ากิจกรรม ¥ 24,000 ¥ 18000
ผลรวม ¥ 1,390,000 ¥ 1,060,000

กำหนดการชำระเงิน

เมษายนลงทะเบียนนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการตรวจคัดกรอง การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินที่สอง ชำระเงินสาม การชำระเงิน 4
กำหนดเวลาสิ้นสุด สิ้นเดือน พฤศจิกายน/td> ปลายเดือนกุมภาพันธ์ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม สิ้นเดือนมีนาคม สิ้นสุดกันยายน
ค่าธรรมเนียมการตรวจคัดกรอง 20000 เยน
ค่าลงทะเบียน ¥ 50000
ค่าเล่าเรียน ¥ 300,000 ¥ 300,000 ¥ 300,000 ¥ 300,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥ 2, 4000 ¥ 2, 4000 ¥ 2, 4000 ¥ 2, 4000
ค่ากิจกรรม ¥ 6000 ¥ 6000 ¥ 6000 ¥ 6000
ผลรวม 20000 เยน ¥ 380,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥330,000

นักศึกษาลงทะเบียน Octorber

ค่าธรรมเนียมการตรวจคัดกรอง การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินที่สอง ชำระเงินสาม
กำหนดเวลาสิ้นสุด สิ้นเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนสิงหาคม สิ้นเดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือนสิงหาคม
ค่าธรรมเนียมการตรวจคัดกรอง 20000 เยน
ค่าลงทะเบียน ¥ 50000
ค่าเล่าเรียน ¥ 300,000 ¥ 300,000 ¥ 300,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥ 2, 4000 ¥ 2, 4000 ¥ 2, 4000
ค่ากิจกรรม ¥ 6000 ¥ 6000 ¥ 6000
ผลรวม 20000 เยน ¥ 380,000 ¥330,000 ¥330,000