Jangka panjang:Penduduk Jepun

Borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan

Applicants who are already in Japan and have valid visa is required following documents;

Working holiday visa/Spousal visa/ family Stay visa etc

1 Application form Borang permohonan perlu diisi secara oleh Pemohon
2 Objektif untuk belajar di Jepun dan himpunan/pendaratan sejarah laporan Dilampirkan di dalam borang permohonan
3 salinan pasport anda(Jika anda mempunyai) Laman ID dan himpunan/pendaratan sejarah laman
4 ID photos[40㎜×30㎜]x4 Semua gambar-gambar ID hendaklah sama
5 Sijil pengijazahan Dalam kes yang pemohon lulusan universiti, Kolej, atau sekolah tinggi
  • Sijil tamat pengajian asal yang diperlukan; Tidak satu salinan
Dalam kes bahawa pemohon adalah seorang pelajar Universiti atau Kolej.
  • Sijil Pendaftaran pelajar dan graduan Sijil sekolah menengah
Dalam kes bahawa pemohon adalah seorang pelajar sekolah tinggi.
  • Surat tamat pengajian semasa memohon + Sijil tamat pengajian selepas tamat pengajian.
6 Transkrip Akademik shool akhir The original is required; Tidak satu salinan
7 Residence Card The original is required; Tidak satu salinan
8 Declaration of Status of Residence Dilampirkan di dalam borang permohonan
Letter of Guarantee from Guarantor
  • Dilampirkan di dalam borang permohonan

Tentang tuisyen

Total tuition of Long-term course student is as follows

Kemasukan April Octorber Enrollment
Yuran pemeriksaan 20,000 Yen 20,000 Yen
Yuran pendaftaran ¥ 50,000 ¥ 50,000
Tuisyen ¥ 1,200,000 ¥900,000
Kemudahan bayaran ¥96,000 ¥72,000
Yuran aktiviti ¥24,000 ¥18,000
Jumlah keseluruhan ¥1,390,000 ¥1,060,000

Pay Schedule

April pendaftaran pelajar

Yuran pemeriksaan The First Payment The Second Payment The Third Payment The Fourth Payment
Tarikh akhir The end of November/td> Akhir Februari Akhir Ogos Akhir Mac Akhir September
Yuran pemeriksaan 20,000 Yen
Yuran pendaftaran ¥ 50,000
Tuisyen ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
Kemudahan bayaran ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000
Yuran aktiviti ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000
Jumlah keseluruhan 20,000 Yen ¥380,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥330,000

Octorber Enrollment Student

Yuran pemeriksaan The First Payment The Second Payment The Third Payment
Tarikh akhir The end of May Akhir Ogos Akhir Mac Akhir Ogos
Yuran pemeriksaan 20,000 Yen
Yuran pendaftaran ¥ 50,000
Tuisyen ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
Kemudahan bayaran ¥2,4000 ¥2,4000 ¥2,4000
Yuran aktiviti ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000
Jumlah keseluruhan 20,000 Yen ¥380,000 ¥330,000 ¥330,000