KHÓA DÀI HẠN:Đối với ứng viên cư trú ở nước ngoài

Đơn xin và các hồ sơ cần thiết

Để được cấp visa du học và nhập học tại Nhật Bản, các bạn ứng viên cần chuẩn bị những chứng từ cần thiết như sau;

 1. Thư mục đích du học và năng lực học tập cần thiết cho việc du học tại Nhật Bản.
 2. Chứng minh năng lực tài chính đối với học phí và chi phí sinh hoạt cần thiết cho việc sinh sống tại Nhật Bản.

Để du học Nhật Bản, nhà trường phải nộp những chứng từ cần thiết trong 2 mục trên cho Cục quản lý Xuất nhập cảnh.

Mục đích du học và năng lực học tập cần thiết cho việc đến Nhật du học

Các tài liệu sau đây cần các bạn ứng viên tự viết lấy và đính kèm bản dịch tiếng Nhật.

1 Đơn xin nhập học Phải được viết bởi người có nguyện vọng nhập học
2 Mục đích du học và lý lịch xuất nhập cảnh đến Nhật Bản Được đính kèm cùng với Đơn xin nhập học
3 Bản sao hộ chiếu ( trường hợp có mang) Trang có hình và trang có lý lịch xuất nhập cảnh
4 Ảnh chứng minh [40㎜ × 30㎜]x7 tấm Tất cả ảnh chứng minh phải giống nhau
5 Bằng tốt nghiệp Trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hoặc trường trung học phổ thông
 • Phải là Bằng tốt nghiệp bản gốc; Không sử dụng bản sao
Trường hợp ứng viên đang theo học Trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đang học, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Trường hợp ứng viên đang theo học trung học phổ thông.
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại thời điểm nộp đơn xin nhập học + Bằng tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp.
6 Bảng thành tích học tập của trường học cuối cùng Phải là bản gốc; Không sử dụng bản sao
7 Quá trình học tập tiếng Nhật Kỳ thi năng lực Nhật ngữ, JLPT, từ N5 trở lên. Giấy chứng nhận đang theo học của Trường Nhật ngữ
8 Các chứng từ khác Trường hợp vào lớp 1 tiểu học trước 6 tuổi
 • Phải có văn bản chính thức thể hiện ngày tháng nhập học và ngày tháng tốt nghiệp.
Trường hợp có gia đình hoặc người thân của ứng viên đang sinh sống tại Nhật.
 • Phải có Giấy đăng ký thường trú của tất cả thành viên trong gia đình hay người thân(Trường hợp gia đình hoặc người thân là người nước ngoài, thì cần có số thẻ của Thẻ ngoại kiều)
 • Thành viên trong gia đình bao gồm : Bố, Ông Bà, Anh em trai, Chị em gái, Người hôn phối, Con cái.

Các chứng từ chứng minh năng lực tài chính để có thể du học

Cần phải có người hỗ trợ tài chính để thanh toán chi phí học tập.

Người hỗ trợ tài chính là;

A. Chính mình

B. Gia đình hoặc người thân đang sinh sống ngoài nước Nhật.

C, hoặc đối tác kinh doanh phụ trách hỗ trợ tài chính du học, hoặc là đối tác kinh doanh phụ trách tài chính du học,v.v..., đang thường trú tại Nhật.

Các tài liệu sau đây được yêu cầu để được ghi bởi nhà tài trợ và đính kèm với Nhật bản dịch.

A.Trường hợp ứng viên tự mình phụ trách tài chính du học.

1 Thư hỗ trợ tài chính Được đính kèm cùng với Đơn xin nhập học
2 Giấy chứng nhận số dư tài khoản tiêt kiệm Phải là tài khoản của ứng viên đứng tên.
3 Thư giải thích quá trình tích lũy tài sản Thư giải thích quá trình hình thành tài sản dùng để làm chi phí du học. Mẫu thư tự do.
4 Bản sao sổ tiết kiệm Trường hợp Cục quản lý Xuất Nhập Cảnh yêu cầu nộp
5 Giấy chứng nhận đang làm việc Trường hợp Cục quản lý Xuất Nhập Cảnh yêu cầu nộp
6 Giấy chứng nhận thu nhập Trường hợp Cục quản lý Xuất Nhập Cảnh yêu cầu nộp

Trường hợp người hỗ trợ tài chính là gia đình hoặc người thân đang sinh sống ngoài nước Nhật Bản.

1 Thư hỗ trợ tài chính Được đính kèm cùng với Đơn xin nhập học
2 Chứng từ thể hiện mối quan hệ giữa ứng viên và người hỗ trợ tài chính Giấy chứng nhận quan hệ gia đình và Hộ khẩu đăng ký thường trú(Hàn Quốc), Sổ hộ tịch(Đài Loan), Giấy công chứng mối quan hệ gia đình(Trung Quốc), Giấy khai sinh(Các quốc gia khác)
3 Giấy chứng nhận số dư tài khoản tiêt kiệm Phải là tài khoản của người hỗ trợ tài chính đứng tên.
4 Giấy chứng nhận thu nhập Của 3 năm gần nhất
5 Giấy chứng nhận nộp thuế Của 3 năm gần nhất

C. Trường hợp người hỗ trợ tài chính là gia đình hoặc người thân , hoặc đối tác kinh doanh phụ trách hỗ trợ tài chính du học, đang cư trú tại Nhật Bản

1 Thư hỗ trợ tài chính Được đính kèm trong đơn xin nhập học

Giấy có điền thông tin về thu nhập/năm; Giấy chứng nhận nộp thuế so với “Tổng thu nhập” được cấp bởi Ủy ban Phường Xã, Quận Huyện, Thành Phố.

2 Giấy chứng nhận nộp thuế Phải được cấp bởi Ủy ban Phường xã, Quận Huyện, Thành Phố; Phải thể hiện Tổng thu nhập của người hỗ trợ tài chính trong năm gần nhất
3 Giấy chứng nhận đang làm việc Trường hợp người hỗ trợ tài chính là viên chức của doanh nghiệp.
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh
Trường hợp người hỗ trợ tài chính tự kinh doanh, không có Giấy phép đăng ký kinh doanh.
Bảo sao Giấy báo cáo xác định có thu nhập đã được công chứng
4 Giấy đăng ký thường trú Là giấy đăng ký thường trú của tất cả thành viên và phải thể hiện được mối quan hệ với ứng viên du học

 • Trường hợp gia đình của ứng viên du học có quốc tịch nước ngoài, thì cần mã số thẻ của Thẻ cư trú của tất cả thành viên trong gia đình có quốc tịch nước ngoài.
5 Giấy chứng nhận số dư tài khoản tiết kiệm Phải là tài khoản của người hỗ trợ tài chính đứng tên.
6 Chứng từ chứng nhận quan hệ với ứng viên du học Trường hợp người hỗ trợ tài chính là Bố Mẹ, Ông Bà, Anh em trai, Chị em gái, của ứng viên du học.
Giấy chứng nhận mối quan hệ gia đình và Hộ khẩu đăng ký thường trú(Hàn Quốc), Sổ hộ tịch(Đài Loan), Giấy công chứng mối quan hệ gia đình(Trung Quốc), Giấy khai sinh(Các quốc gia khác)
Trường hợp người hỗ trợ tài chính là đối tác kinh doanh của Bố, Mẹ của ứng viên du học.
 1. Tài liệu giới thiệu và Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty
 2. Bản sao thư tín dụng(L/C)
 3. Bản sao chứng từ giao dịch vận tải(B/L)
 4. Chứng từ thể hiện mối quan hệ với Bố Mẹ của ứng viên du học.
 5. Và các thư giải trình mối quan hệ khác v.v...

Các chứng từ khác

Trường hợp ứng viên du học mang quốc tịch là Trung Quốc, Myanmar, Bangladesh, Mông Cổ, Sri Lanka, Việt Nam, hoặc Nepal, có thể có trường hợp yêu cầu bổ sung thêm chứng từ từ phía Cục quản lý Xuất Nhập Cảnh.